Tisztségviselők

Az Egyesület szervei a Közgyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság.

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

Az Egyesület képviseletét az Elnökség látja el, mely szervezet az Egyesület operatív és koordináló testülete.

Elnökség:

  • Elnök: Szabó Zsolt Béla
  • Alelnök: Kovács András
  • Titkár: Szabó Viktória
  • Tagok: Szabó Rozália és Tuczai Tibor

Az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálatára, a tagdíj befizetésének ellenőrzésére, az Egyesület alapszabályszerű működésének ellenőrzésére a Közgyűlés háromtagú Ellenőrző Bizottságot választ.

Ellenőrző Bizottság:

  • Elnök: Szolgai Tamás
  • Tagok: Polgár Ferenc és Szűcs István